Öppna huvudmenyn
Strandvägen 35–41.
Strandvägen 35–39.

Kvarteret Sergeanten är ett kvarterStrandvägen 35–41, på Östermalm i Stockholm.

HistorikRedigera

Det monumentala kvarteret består av åtta fastigheter byggda 1890–1897. De mot Ladugårdslandsviken vettande husen, Strandvägen 35–41, är uppförda 1890–1892 och är ritade av Johan Laurentz. Kvarteret begränsas av Torstenssonsgatan i väster, Banérgatan i öster och Riddargatan i norr.[1]

Antalet fastigheter på sydsidan av kvarteret är fyra och har lika många byggherrar. Laurentz samkomponerade husen genom att låta nummer 37 bilda ett lätt förskjutet mittparti, betonat av ett högt och brant tak samt tre balkonger. De fyra husens fasader är tegel, medan bottenvåningen och fönsteromfattningar är i puts. Synliga ankarslutar mellan tredje och fjärde våningen markerar bjälklagets plats.

Husens entréer är extra påkostade och i samtliga dessa lades svart- och vitrutiga golv och taken dekorerades rikligen. Samtliga entréer är dessutom särskilt utsmyckade, var och en i en särpräglad stil. I nummer 35 är väggarna marmorerade med gröna pilastrar försedda med valvbågar och i nummer 37 finns en grönmarmorerad bröstpanel med kraftiga kapitäl. I 39:an finns på vardera långväggen en landskapsmålning omgiven av två målningar föreställande allegoriska kvinnogestalter och i 41:an, på båda sidor om trappan, antika gudar skulpterade i gips.[2]

ArkitekternaRedigera

Arkitekt för kvarterets front mot Strandvägen var Johan Laurentz. Banérgatan 3 ritades av Oscar Holm, Riddargatan 68 och 72 av respektive Hjalmar Erikson och J.A. Vallin, samt Torstenssonsgatan 4 av Anders Höög.

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Barbro Noren-Brunbäck, Rebecka Tarchys, Alf Åberg, Stockholmsperspektiv, Byggförlaget 1989.
  2. ^ Carl Olov Sommar, Strandvägen, Bonniers 1987.

Tryckta källorRedigera

  • Eva Eriksson, Den moderna stadens födelse. Svensk arkitektur 1890–1920, Ordfronts Förlag, Stockholm 1990.
  • Marianne Råberg, Husen på malmarna, Prisma, Stockholm 1985.
  • Per Wästberg, Östermalm, Wahlström & Widstrand, 1962.