Uppslagsordet ”Spännvidd” leder hit. För samma term inom flyget, se Vingspann.

En valvbåge är en båge där en serie stenar vilar mot varandra i en bågfrom.

Valvbågar har den egenskapen att de omvandlar dragkrafter till tryckkrafter, vilket i synnerhet eftersträvas i stenarkitektur eftersom sten som material är dåligt på att uppta dragkrafter. En valvbåge saknar draghållfasthet. Ett stort tekniskt problem är att få vederlagen att uppta de horisontalkrafter som bågen skapar i anfangen.

  1. slutsten
  2. kilsten
  3. anfangssten
  4. anfang
  5. impost
  6. vederlag
  7. hjässa
  8. pilhöjd, eller båghöjd
  9. spännvidd, anfangslinje