Kvarteret Krabaten

byggnadskvarter i Stockholm

Kvarteret Krabaten är ett kvarterÖstermalm i Stockholm. Kvarteret begränsas av Strandvägen i söder, av Skeppargatan i väster, av Kaptensgatan i norr och av Grevgatan i öster. Kvarteret omnämns i skrift redan 1649 och består idag (2022) av nio fastigheter, Krabaten 2–10.

Kvarteret sett från nordost, Krabaten 9 närmast, juni 2022.

Historik redigera

 
Kvarteret på Heinrich Neuhaus Stockholmspanorama från 1870-talet.

Kvarterets läge och riktning fastställdes i 1640-talets rutnätsplan för Ladugårdslandet (se Stadsplanering i Stockholm). Kvarterets namn omnämns redan 1649 som beläget ”på Ladugårdslandet vid Kaptensgatan”, alltså på samma plats som idag. 1649 blev kaptenen Anders Nilsson Krabat (också stavat Crobat eller Crabat) gårdsägare i kvarteret.[1] Han eller hans släkt uppgavs härstamma från Kroatien och ordet krabat är en förvrängning av kroat.

Petrus Tillaeus karta från 1733 stavas kvartersnamnet Krabbaten och har där nr 41. På 1700-talet gick Ladugårdslandsvikens strandområde genom kvarterets södra del och Tillaeus karta visar där en otydlig strandlinje med några bryggor och sjöbodar. Till en början bestod hela kvarteret av en enda fastighet (Krabaten 1).

Inom området låg på 1800-talets början ett kronobränneri och ett koppympningsinstitut där man utförde vaccineringar mot smittkoppor. Dit förlades 1819 den nybildade Veterinärinrättningen i Stockholm (sedermera kallad Veterinärhögskolan), dess byggnader låg längs med Grevgatans båda sidor. Verksamheten fanns kvar fram till 1880 då man flyttade till nya lokaler strax norr om Karlaplan (se Veterinären 10).

I kvarterets nordvästra hörn (Kaptensgatan / Skeppargatan) hade veterinärinrättningens överdirektör sin bostad i en gammal malmgård från 1700-talet. Efter flytten från kvarteret Krabaten förföll gården och kallades allmänt Kråkslottet. Gårdens tidigare välskötta trädgård användes som vedupplag. Byggnaden revs 1894 och övrig bebyggelse kort därefter.

Kvarteret genom tiden redigera

Kvarterets nygestaltning redigera

Redan 1857 började Stockholms stads representanter diskutera att rensa upp bland rucklen längs Ladugårdslandsviken och låta anlägga där en påkostad praktgata som kom att kallas Strandvägen. 1859 presenterades ett förslag av arkitekt Edvard von Rothstein, chefen för stadens vattenbyggnader. Där och på en karta från 1863 framgår Krabaten med en enda stor tomt.[2] Den första stadsplanen för Krabaten fastställdes i oktober 1879 som reviderades 1893 och 1932.[3] Idag gällande stadsplan är från 1936.[4] Kvarteret delades i nio fastigheter (nr 2–10) och den nya bebyggelsen uppfördes nästan samtidigt mellan åren 1894 och 1898.

Historiska bilder redigera

Kvarterets fastigheter redigera

 
Krabaten 4 just färdigställd, 1897.

Bebyggelsens kulturhistorisk klassificering redigera

Fastigheten Krabaten 2 är blåmärkt av Stadsmuseet i Stockholm vilket betyder "att bebyggelsen bedöms ha synnerligen höga kulturhistoriska värden". Övriga fastigheter, utom Krabaten 8, är grönmärkta och bedöms av Stadsmuseet som "särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt". Krabaten 8 har en gulmärkning som innebär "att bebyggelsen har positiv betydelse för stadsbilden och/eller har ett visst kulturhistoriskt värde".[14]

Nutida bilder redigera

Referenser redigera

Noter redigera

Källor redigera

Externa länkar redigera