Ladugårdslandsviken

vik av Saltsjön i centrala Stockholm

Ladugårdslandsviken är en vik av Saltsjön i centrala Stockholm som begränsas av Blasieholmen och Skeppsholmen i sydväst, Södra Djurgården i öster och Strandvägen i norr. Fortsättningen mot väst är Nybroviken och mot öst Djurgårdsbrunnsviken.

Ladugårdslandsviken från luften, vy mot nordost med Östermalm i bakgrunden, 2012.

Namnet härrör från Ladugårdslandet som Östermalm kallades tidigare. Namnet syftar på att det fanns fyra kungsladugårdar här: Medelby, Kaknäs, Unnanrör och Vädla. Idag är det bara namnet Kaknäs som lever kvar. Ladugårdslandet gav även Strandvägens föregångare sitt namn, den hette före 1885 Ladugårdslands Strandgata. På Petrus Tillaeus karta från 1731 finns beteckningen Ladugårdslands Wÿken och inkluderar då även hela Djurgårdsbrunnsviken. På Charta öfwer Stockholm från 1751 är namnet Ladugårdslands Wiken inritat.

Den innersta delen av Ladugårdslandsviken mot väst var avgränsat med en bro, Ladugårds Lands Bron, från Packare Torgs Wiken. Den fylldes igen på 1800-talat och utgör idag Nybroplan och Berzelii park.

KällorRedigera