Kvarteret Bisvärmen

kvarter i Stockholm

Kvarteret Bisvärmen är ett kvarter vid Olaus Magnus väg i Johanneshov i södra Stockholm bestående av fyra kulturhistoriskt värdefulla punkthus uppförda 1942-1944 av byggmästare Olle Engkvist efter ritningar av arkitekten Nils Einar Eriksson och med Eric Anjou som trädgårdsarkitekt. Husen är nio våningar höga och uppförda i tegel och klädda med fasadtegel. Bebyggelsen ägs av HEBA och lägenheterna är upplåtna med hyresrätt.[1][2]

Kvarteret i juli 2020.
Kvarteret mellan 1947 och 1951.

Kulturhistorisk värderingRedigera

Kvarteret inventerades av Stadsmuseet i Stockholm 2006 och grönmärktes vilket innebär att bebyggelsen bedöms som särskild värdefull från historisk, kulurhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. Husen beskrevs som relativt välbevarade tidstypiska hus som representerade ett nytt stadsplanemönster med höga punkthus i natur/parkmark. Byggnaderna är också karaktärsskapande i stadsbilden och bedömdes ha arkitekturhistoriskt, byggndadshistoriskt och miljöskapande värde.[1]

ReferenserRedigera

  1. ^ [a b] Bebyggelseregistrets anläggningspresentation
  2. ^ Heba Fastighets AB Johanneshov

Externa länkarRedigera