Öppna huvudmenyn

Ett hus i park är ett flerbostadshus som omges av en icke inhägnad park, som kan tillhöra samma fastighet som huset, eller vara allmänning.

Hus i park började byggas under efterkrigstiden och är ofta punkthus. Fördelar är att husen får god tillgång till dagsljus, frisk luft, och rekreationsyta. Nackdelar är att exploateringstalet blir lågt, och att avgränsningen mellan offentligt rum och privat område blir oklar. Kritiker, bland andra Jane Jacobs[1], har också kallat hus i park för "hus i parkeringsplats" eftersom det låga exploateringstalet tvingar fram bilberoende, och leder till att de öppna ytorna ofta upptas av parkeringsplatser snarare än park.

KällorRedigera

  1. ^ Jacobs, Jane (2005). Den amerikanska storstadens liv och förfall. Göteborg: Daidalos. sid. 373. Libris 9833466. ISBN 91-7173-216-0