Hyresrätt kallas den upplåtelseform av en bostad eller lokal där en hyresgäst varaktigt hyr bostaden eller lokalen av en hyresvärd. Ett flerfamiljshus med lägenheter som upplåts genom hyresrätt kan kallas hyreshus.

Kattfoten mindre 10 på Bastugatan 44 i Stockholm, ett hus byggt på 1860-talet och som ägs AB Stadsholmen i vilket det upplåts lägenheter med hyresrätt.
Hyreshus i Örebro som ägs av Örebrobostäder

Hyresrätt i SverigeRedigera

BostäderRedigera

Hyresrätten är i Sverige lagreglerad. Bestämmelserna återfinns i jordabalkens 12:e kapitel, som därför även kallas hyreslagen.[1] Hyresgästföreningen har ett lagstadgat uppdrag att förhandla hyran åt hyresgäster som vill ha kollektiva förhandlingar. Cirka 90 % av hyreslägenheterna i Sverige berörs av förhandlingsförordningen.[2]

Hyresgästföreningen skriver angående förhandlingsförordningen: "Det ska vara lika hyror för likvärdiga hyreslägenheter. Därför bestäms hyran utifrån något som heter bruksvärdessystem. Bruksvärdessystemet innebär att hyran baseras på lägenhetens standard, kvalitet och service. Du ska helt enkelt betala rätt hyra för din lägenhet. Lika viktigt är att hyran inte skjuter i höjden. Ett av våra mål är att hyrorna ska stå i rimlig proportion till hushållens inkomster. Hyrorna ska inte heller öka mer än andra priser i samhället" (Hyresgästföreningen, 2017-10-16).[3]

Bostadshyresrätter får inte överlåtas mot betalning till den utflyttande hyresgästen. (Normalt betalas inte heller något insatskapital till ägaren, utan denne får enbart hyran.)

Det är däremot tillåtet för en hyresgäst att byta sin hyresrätt mot en annan bostad som kan vara hyresrätt, bostadsrätt eller äganderätt. I de två sistnämnda fallen kan man säga att det i Sverige råder en juridisk gråzon vad gäller eventuell ersättning till den som lämnar en hyresrätt: priserna på bostadsrätter och villor är förhandlingsbara.[4]

Hyresrättens besittningsskydd kombinerat med viss hyreskontroll i större städer bidrar till att göra hyresboendet attraktivt, med följd att efterfrågan på sådana hyresbostäder ofta överstiger utbudet. I debattartiklar försöker skribenter ge sken av att det finns en hyresreglering i Sverige,[5] vilket betyder att det finns regler från staten om hur hyran ska sättas,[6] läs; den avskaffades år 1975. Regleringen existerar därmed inte de jure, men på grund av Hyresgästsföreningens lagstadgade position existerar en reglering de facto.

LokalerRedigera

Lokaler får överlåtas mot en avgift och det är vanligt förekommande med överlåtelseavgifter i attraktiva affärslägen.

OmbildningRedigera

Boende i hyresrätter har möjlighet till ombildning till bostadsrätt enligt Lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt om hyresvärden vill avyttra sin fastighet.[7] En förutsättning är att hyresfastigheten är fler än tre lägenheter då en bostadsrättsförening kräver minst tre medlemmar samt att minst två tredjedelar av de folkbokförda hyresgästerna med förstahandskontrakt i berörd hyresfastighet röstar ja vid en föreningsstämma.[8]

Se ävenRedigera

KällorRedigera

  1. ^ https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/hyresforhandlingslag-1978304_sfs-1978-304
  2. ^ https://www.hyresgastforeningen.se/var-verksamhet/vad-vi-gor/forhandlar-hyror/
  3. ^ ”Arkiverade kopian”. Arkiverad från originalet den 17 oktober 2017. https://web.archive.org/web/20171017041917/https://www.hyresgastforeningen.se/var-verksamhet/vad-vi-gor/forhandlar-hyror/forhandlingsprocess/. Läst 16 oktober 2017. 
  4. ^ Se även gråzon kring uppsägning, https://orimlighyra.se/2017/08/09/uppsagningstid-vid-hyra-andra-hand/ Arkiverad 2 oktober 2017 hämtat från the Wayback Machine.
  5. ^ ”Kristdemokraterna: Släpp hyrorna fria i nya hus”. Dagens industri. 22 september 2017. https://www.di.se/debatt/kristdemokraterna-slapp-hyrorna-fria-i-nya-hus/. Läst 5 november 2019. 
  6. ^ https://www.hemhyra.se/nyheter/manga-tror-att-vi-har-hyresreglering-i-sverige/
  7. ^ ”Lag (1982:352) om rätt till fastighetsförvärv för ombildning till bostadsrätt eller kooperativ hyresrätt”. https://open.karnovgroup.se/fastighetsratt/SFS1982-0352. Läst 13 maj 2019. 
  8. ^ ”Ombildning till bostadsrätt – Bostadsrättsombildning”. Interesta. https://interesta.se/ombildning-till-bostadsratt/. Läst 1 december 2019.