Kvart kan syfta på:

En kvart är en fjärdedel av ett rationellt tal bråket 1/4
  • Kvart (tid) – ett tidsintervall på en fjärdedels timme eller 15 minuter
  • Kvart (musik) – ett musikaliskt intervall
  • Kvartssamtal – ett arbetsrelaterat samtal mellan elev, lärare och vårdnadshavare i skolan eller mellan arbetsgivare och arbetstagare på en arbetsplats
  • Kvartal – tre månader, vanligen med början den 1 januari, 1 april, 1 juli respektive 1 oktober
  • Kvartil – tre punkter som delar upp ett sorterat datamaterial i fyra lika delar
  • Kvartsfinal – fyra matcher med åtta parter

Se ävenRedigera