Kvantisering

Wikimedia-förgreningssida

Kvantisering är proceduren att begränsa något från en kontinuerlig mängd av värden (till exempel de reella talen) till en diskret mängd (till exempel heltalen). Ett system som bara behandlar diskreta värden kallas kvantiserat.

Kvantisering inom olika områden:

Se ävenRedigera