Öppna huvudmenyn

Elementarladdningen, betecknad e (observera kursiveringen), är den minsta positiva elektriska laddning som antas förekomma fritt i naturen, 1,602177 × 10−19 coulomb.[1] Den elektriska laddningen hos en elektron är e. Storleken av denna laddning ansågs länge vara den minsta möjliga storlek som laddningen av en partikel kan ha. I kvarkmodellen tillskrivs dock varje kvark en laddning vars storlek är antingen 1/3 eller 2/3 av storleken hos elektronens laddning. Exempelvis består protonen av två kvarkar med laddning +2/3 och en med laddning −1/3, varvid protonladdningen blir lika stor som elektronens, men med motsatt tecken.

Elementarladdningens storlek bestämdes första gången med noggrannhet 1909 genom Millikans oljedroppsförsök.

NoterRedigera

  1. ^ NIST (14 maj 2007). ”Elementary charge”. 2006 CODATA recommended values. http://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?e.