Graden av ett polynom är den högsta graden av dess monom (individuella termer) med nollskilda koefficienter. Graden hos en term är summan av exponenterna för de variabler som bildar termen och är således ett icke-negativt tal. Graden av polynomet P(x) betecknas vanligen deg P(x).[1][2][3]

ExempelRedigera

Polynomet   har grad två.

Polynomet   har grad 7 (polynomet är även ett monom).

Polynomet   vilket också kan skrivas som  , har tre termer. Första termen är av grad 5 (summan av exponenterna 2 och 3), den andra termen är av grad 1 och den sista termen har grad 0. Därför är polynomets grad 5, vilket är den högsta graden hos någon term.

Polynomet   har grad noll. ( )

Graden av nollpolynomet   är odefinierad, men sätts ibland till -1 eller -∞.[4]

ReferenserRedigera


  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.