En andragradsfunktion är en polynomfunktion av andra graden.

Andragradsfunktioner av en variabelRedigera

 
 
 
 
 
 

Grafen till en andragradsfunktion

 

av en variabel är en parabel. Andragradskurva används ibland felaktigt som synonymt med grafen till en andragradsfunktion. Grafen till en andragradsfunktion är en andragradskurva, men en andragradskurva måste inte vara grafen till en andragradsfunktion av en variabel.

Om a > 0 har funktionen en minimipunkt och går mot   då x går mot  
Om a < 0 har funktionen en maximipunkt och går mot   då x går mot  

Minimum/maximum-punkten kallas funktionsgrafens vertex och linjen parallell med y-axeln genom vertex, kallas grafens symmetrilinje.

Genom kvadratkomplettering kan andragradsfunktionen av en variabel skrivas som

 
 
 

Funktionens minimum eller maximum uppnås då kvadraten är noll, det vill säga då

 

Dessutom visar ekvationen att graferna till alla andragradsfunktioner av en variabel är likformiga.

Andragradsfunktioner av flera variablerRedigera

Andragradsfunktioner kan generellt skrivas på formen

 

där  ,  ,   och   är konstanter och minst ett   är nollskilt.

Se ävenRedigera

  Matematikportalen – portalen för matematik på svenskspråkiga Wikipedia.