Maximum

högsta möjliga värde i en serie

Den högsta gränsen för något, till exempel den maximala vätskenivån. Inom matematik är maximum för en ordnad mängd , eller , det element som uppfyller . En generalisering av maximum till mängder som saknar sådana element är supremum.

Motsvarande begrepp för minsta gräns kallas minimum.