Den högsta gränsen för något, till exempel den maximala vätskenivån. Inom matematik är maximum för en ordnad mängd , eller , det element som uppfyller . En generalisering av maximum till mängder som saknar sådana element är supremum.

Motsvarande begrepp för minsta gräns kallas minimum.

Som flertalsform av ordet används antingen maxima eller maximum, och som sammansättningsform maximi-.