Öppna huvudmenyn

Kunglig fullmakt är en fullmakt (ett uppdrag i förtroende), åt någon att utföra något. Det kan också ses som en föreskrift.

Kungen utnämnde enligt 1809 års regeringsform § 28 endast till de ämbeten som var "av den egenskapen att konungen fullmakt därå utfärdar", det vill säga endast ämbetsmän som direkt lydde under Kungl. Maj:t utnämndes av konungen i statsrådet.

Historiskt var till exempel innebörden av en kunglig fullmakt att dess innehavare utsetts till officer i en kunglig militär styrka. Annan typ kunde vara en fullmakt med rätt till monopol att göra affärer inom ett visst område (som kunde ingå i bland annat stadsprivilegier); exempelvis vid handel på vissa främmande länder.

Se ävenRedigera