Statsbudget

en stats utgifter och inkomster
För Sverige, se Sveriges statsbudget.

En statsbudget är en uppskattning av ett lands intäkter och utgifter för ett budgetår. I vissa länder som till exempel Sverige är det regeringen som sammanställer ett förslag till statsbudget, i andra, som exempelvis i USA, leds budgetarbetet av kongressen. I de flesta demokratiska stater är det parlamentet eller motsvarande som beslutar om statsbudgeten. Den fungerar ofta som ett verktyg för att visa huvudlinjerna för en regerings eller ett parlaments ekonomiska politik.

Sveriges dåvarande finansminister Anders Borg med förslaget till statsbudget – "nådiga luntan" – under budgetpromenaden till Riksdagen den 20 september 2011.

Källor redigera