Krivitjerna var en östslavisk folkstam eller stamkonfederation i nuvarande mellersta Ryssland i de övre delarna av Dnepr, Volga och Västra Dvina, områden söder om Velikajas nedre lopp samt i delar av Njemensänkan under 600-1100-talen.