Östslaver kallas den slaviska grupp som talar östslaviska språk och bor i de östligaste delarna av Europa. Till dessa räknas ryssar, vitryssar, ukrainare, ofta rusiner och det historiska folket poljaner.

Östslaver (8 ct)