Kristallglasyrer är en rad keramiska glasyrer, med den egenskapen, att glasyren kristalliserar synligt. Kristallglasyrerna var på mode det tidiga nittonhundratalets Europa, under Art Nuoveau-rörelse.

Vas, 1910-tal av V Engelhart.

KristaliseringsprocessRedigera

Man skiljer mellan microkristalina glasyrer och kristallglasyrer med synlig kristalin struktur. Kristallernas antal, storlek och utseende kan styras med hjälp av olika bränningsscheman. Ju långsammare keramikugnen kyls ner desto större blir kristallerna. Genom att pendla mellan höga och låga temperaturer i ett visst skede av processen, kan även kristallernas utseende påverkas. Färgerna varieras genom tillsats av olika, i keramiska sammanhang, vanligen förekommande, färgande oxider, som exempelvis järnoxid och koboltoxid. Denna process ger upphov till en rad dekorativa effekter. Rutil, titan eller zink är ofta förekommande ämnen som främjar kristallbildningen, gärna i kombination med litiumoxid, som anses ha en positiv inverkan på färgprakten. Aluminiumhalten i kristallglasyrer är jämförelsevis låg, liksom kvartshalten. Glasyrernas kemiska sammansättning gör dem mekaniskt svaga, vilket medverkar till att kristallglaserade keramikalster ofta huvudsakligen är intressanta ur ett rent estetiskt perspektiv och har ett begränsat bruksvärde. Kanske duger de till fruktfat eller blomvas men de är exempelvis knappast att rekommendera till förvaring av matvaror.

ModeRedigera

Kristallglasyrerna var på mode det tidiga nittonhundratalets Europa, under Art Nuoveau-rörelse. Glasyrerna har ofta en överväldigande färgprakt. När designmodet drog i mer funktionalistisk riktning, mattades intresset för kristallglasyrerna.

Digital teknik och återkomstRedigera

Med den digitala teknikens frammarsch under nittonhundratalets senare del tillkom emellertid nya möjligheter att detaljstyra keramiska bränningar. Detta har troligen medverkat till att aktualisera kristallglasyrerna på nytt. I dag har vi möjligheter att styra kristallernas utveckling, på ett sätt som inte varit möjligt tidigare. Möjligen har den tidigare nämnda funktionalismen varit på tillbakagång, under dessa år. En sådan utveckling kan givetvis också ha medverkat till kristallglasyrens återkomst.

I dag är kristallglasyrer ett slags hantverk inom hantverket. Det finns en tendens att vara antingen för eller emot kristallglasyrerna och många av dem som arbetar med kristallglasyrer bygger specialgjorda ugnar, som eldas uppifrån med fläktsystem för att snabbt kunna kyla och värma ugnen och på det sättet styra kristallbildningen.