Krångede AB var ett kraftbolag som bildades 1908 för att bygga ut forsarna vid Gesundasjön i Jämtland. Efter långa och hårda förhandlingar och rättegångar kunde Krångedeforsarna byggas ut i mitten på 1930-talet. Som ägare stod då Stockholms Elektricitetsverk, Sandvikens Jernverks AB, AB Svenska Kullagerfabriken (SKF), Korsnäs Sågverks AB, Fagersta Bruks AB, AB Bergslagens Gemensamma Kraftförvaltning (BGK) och Sydsvenska Kraft AB. Denna ägargruppering skulle stå sig större delen av bolagets livstid. Efter Krångede började man bygga ut fler fall där man inköpt rättigheter. I fallande ordning blev det följande vattenkraftverk.

Krångede AB
HuvudkontorSverige
Branschkraftbolag
Historia
Grundat1908

Krångede AB blev med dessa stora kraftverk ett av de största privata kraftbolagen i Sverige. Fallrättigheterna hade tagit slut på 70-talet och man gick då in som delägare i bland annat Oskarshamns kärnkraftverk, Aroskraft i Västerås och Karskärsverket i Gävle.

Under 90-talet köpte dåvarande Stockholm Energi och Sydkraft ut de övriga kvarvarande delägarna varvid bolaget delades. Kraftverken i Indalsälven tillföll Stockholm Energi och verken i Faxälven / Ångermanälven hamnade hos Sydkraft.

Idag ligger resterna av Krångede AB hos finska Fortum som köpt Stockholms Energi respektive tyska E.ON som har köpt Sydkraft.

Verkställande direktörerRedigera