Konvergens kan syfta på:

Se ävenRedigera

  • Konvergensradie – radien för den största cirkelskiva för vilken en potensserie är konvergent
  • Konvergent evolution – ett vetenskapligt begrepp inom evolutionsbiologin
  • Konvergenskultur – en digital kultur där yngre och äldre medier både möts och smälter ihop
  • Konvergenskriterierna – fyra kriterier som varje medlemsstat inom Europeiska unionen som inte har euron som valuta måste uppfylla för att kunna införa den gemensamma valutan
  • Konvergensprogram – en samordningsprocess i Europeiska unionen
  • Konvergensskolan – en nationalekonomisk icke falsifierbar teori för att försäga hur ekonomisk tillväxt kommer att fördelas mellan länder och regioner