Konventionen om sjukförsäkring för jordbruksarbetare

ILO-konvention

Konventionen om sjukförsäkring för jordbruksarbetare (ILO:s konvention nr 25 angående sjukförsäkring för jordbruksarbetare, Convention concerning Sickness Insurance for Agricultural Workers) är en konvention som antogs av Internationella arbetsorganisationen (ILO) den 15 juni 1927 i Genève. Konventionen påfaller att jordbruksarbetare ska omfattas av en obligatorisk sjukförsäkring. Konventionen består av 17 artiklar.

ILO-konvention
C25
Konventionen om sjukförsäkring för jordbruksarbetare
Antagen 15 juni 1927
Ikraftträdande 15 juli 1928
Status Utdaterad
Ratificeringar 28 stater
Typ Teknisk
Ämne Försäkring
Föregående Efterföljande
Konventionen om sjukförsäkring för arbetare inom industri och handel och tjänstefolk Konventionen om metoder för fastställande av minimilöner

RatificeringRedigera

Konventionen har ratificerats av 21 stater, varav en har sagt upp den i efterhand.

KällorRedigera