Konventionen om sjukförsäkring för arbetare inom industri och handel och tjänstefolk

Konventionen om sjukförsäkring för arbetare inom industri och handel och tjänstefolk (ILO:s konvention nr 24 angående sjukförsäkring för arbetare inom industri och handel och tjänstefolk, Convention concerning Sickness Insurance for Workers in Industry and Commerce and Domestic Servants) är en konvention som antogs av Internationella arbetsorganisationen (ILO) den 15 juni 1927 i Genève. Konventionen påfaller att arbetare inom industri och handel, samt tjänstefolk, ska omfattas av en obligatorisk sjukförsäkring. Konventionen består av 18 artiklar.

ILO-konvention
C24
Konventionen om sjukförsäkring för arbetare inom industri och handel och tjänstefolk
Antagen 15 juni 1927
Ikraftträdande 15 juli 1928
Status Utdaterad
Ratificeringar 28 stater
Typ Teknisk
Ämne Försäkring
Föregående Efterföljande
Konventionen om hemsändning av sjömän Konventionen om sjukförsäkring för jordbruksarbetare

RatificeringRedigera

Konventionen har ratificerats av 29 stater, varav en har sagt upp den i efterhand.

KällorRedigera