Konventionen om metoder för fastställande av minimilöner

Konventionen om metoder för fastställande av minimilöner (ILO:s konvention nr 26 angående metoder för fastställande av minimilöner, Convention concerning the Creation of Minimum Wage-Fixing Machinery) är en konvention som antogs av Internationella arbetsorganisationen (ILO) den 16 juni 1928 i Genève. Konventionen uppmanar alla medlemsstater att införa regler om minimilöner. Konventionen består av 11 artiklar.

ILO-konvention
C26
Konventionen om metoder för fastställande av minimilöner
Antagen 16 juni 1928
Ikraftträdande 14 juni 1930
Status Utdaterad
Ratificeringar 105 stater
Typ Teknisk
Ämne Löner
Föregående Efterföljande
Konventionen om sjukförsäkring för jordbruksarbetare Konventionen om märkning av kollin vid fartygstransporter

RatificeringRedigera

Konventionen har ratificerats av 106 stater, varav en har sagt upp den i efterhand.

KällorRedigera