Konventionen om blyvitt vid målning (ILO:s konvention nr 13 angående blyvitt vid målning, Convention concerning the Use of White Lead in Painting) är en konvention som antogs av Internationella arbetsorganisationen (ILO) den 19 november 1921 i Genève. Konventionen förbjuder, med vissa undantag, användandet av blyvitt och sulfat av bly vid målning inomhus. Konventionen består av 15 artiklar.

ILO-konvention
C13
Konventionen om blyvitt vid målning
Antagen 19 november 1921
Ikraftträdande 31 augusti 1923
Status Ska revideras
Ratificeringar 63 stater
Typ Teknisk
Ämne Säkerhet och hälsa på arbetsplatsen
Föregående Efterföljande
Konventionen om olycksfallsersättning vid jordbruksarbete Konventionen om veckovila i industriarbete

Ratificering redigera

Konventionen har ratificerats av 63 länder.

Källor redigera