Konventionen om veckovila i industriarbete

Konventionen om veckovila i industriarbete (ILO:s konvention nr 14 angående veckovila i industriarbete, Convention concerning the Application of the Weekly Rest in Industrial Undertakings) är en konvention som antogs av Internationella arbetsorganisationen (ILO) den 17 november 1921 i Genève. Konventionen påbjuder att arbetstagare får en viloperiod på minst åttatimmardagen och 24 sammanhängande timmar per vecka, helst under en tidpunkt i veckan då det enligt landets traditioner faller sig naturligt att vila. Konventionen består av 15 artiklar.

ILO-konvention
C14
Konventionen om veckovila i industriarbete
Antagen 17 november 1921
Ikraftträdande 19 juni 1923
Status Aktuell
Ratificeringar 119 stater
Typ Teknisk
Ämne Arbetstid
Föregående Efterföljande
Konventionen om blyvitt vid målning Konventionen om minimiålder för eldare och kollämpare

Ratificering

redigera

Konventionen har ratificerats av 119 länder.

Källor

redigera