Konventionen om 40-timmars arbetsvecka

Konventionen om 40-timmars arbetsvecka (ILO:s konvention nr 47 angående 40-timmars arbetsvecka, Forty-Hour Week Convention) är en konvention som antogs av Internationella arbetsorganisationen (ILO) den 22 juni 1935 i Genève. De länder som antagit konventionen åtar sig att följa principen om 40-timmars arbetsvecka. Konventionen består av 8 artiklar.

ILO-konvention
C47
Konventionen om 40-timmars arbetsvecka
Antagen 22 juni 1935
Ikraftträdande 23 juni 1957
Status Interim
Ratificeringar 10 stater
Typ Teknisk
Ämne Arbetstid
Föregående Efterföljande
Konventionen om begränsning av arbetstiden i kolgruvor (reviderad) Konventionen om bevarande av pensionsrättigheter för flyttande arbetare

RatificeringRedigera

Konventionen har ratificerats av 15 stater.

KällorRedigera