Konstantin Dahr

svensk ingenjör

Konstantin Dahr, född 13 april 1898 i Jönköping, död 8 november 1953, var en svensk ingenjör.

Konstantin Dahr.

Dahr, som var son till folkskoleinspektören och riksdagsmannen Robert Johansson-Dahr och Jenny Wigh, avlade studentexamen i Jönköping 1916, avgångsexamen från Kungliga Tekniska högskolan (elektroteknik) 1921, blev filosofie kandidat i Stockholm 1923, filosofie magister 1924, filosofie licentiat 1926 och filosofie doktor 1939. Han var ingenjör vid Telegrafverkets linjebyrå 1921–1922, assistent i elektrisk mätteknik vid Kungliga Tekniska högskolan 1922–1925 och 1928–1931, assistent i telegrafi och telefoni där 1923–1925, förste assistent på laboratoriet för elektrisk mätteknik samt telegrafi och telefoni 1927, assistent i matematik och mekanik 1925 och 1927–1929, assistent i matematik 1927–1931 samt uppehöll en del av undervisningen och examinationen i teoretisk elteknik 1925–1927 och 1929. Han var lärare i elteknik vid Tekniska skolan i Stockholm 1924–1925, i elektricitetslära och elteknik vid Artilleri- och ingenjörhögskolan 1928–1932, i elteknik vid Kungliga Sjökrigshögskolan 1931–1932, lektor i elteknik och maskinteknik vid tekniska läroverket i Örebro 1932 och professor i elektromaskinlära vid Chalmers tekniska högskola från 1943. Han invaldes som ledamot av Kungliga Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg 1944.

Dahr var gift med läroverksadjunkten Märta Dahr, född Pleijel, och därigenom svärson till Henning Pleijel.

BibliografiRedigera

  • Beitrag zur allgemeine Theorie der Vierpole und Kettenleiter (Annalen der Physik, 1934)
  • Über die exakten Lösungen einiger Potentialprobleme aus der Elektrotechnik bei einer speziellen Klasse von Randkurven (Arkiv för matematik, astronomi och fysik, 1934)
  • Researches upon an integral equation exemplifying the use of a general method due to Fredholm (Arkiv för matematik, astronomi och fysik, 1934)
  • A course of integrational and operational calculus (1935)

KällorRedigera