Konselj (Sverige)

regeringssammanträde i Sverige där statschefen är ordförande
Ej att förväxla med Utrikesnämnden.

En konselj (franska: conseil, 'råd') är i Sverige ett regeringssammanträde där statschefen är ordförande. Enligt regeringsformen, som trädde i kraft 1975, skall statsministern hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter.[1]

Typer av konseljerRedigera

  • Informationskonseljer när så erfordras, vanligtvis tre till fyra gånger per år. Formellt är statschefen sammankallande, men beslutet fattas i samråd med statsministern. Även tronföljaren närvarar vid informationskonseljer. Dessa är till för att hålla statschefen informerad om rikets angelägenheter.
  • Regeringsskifteskonselj (även skifteskonselj[2]) hålles alltid då riksdagen valt ny statsminister. Den hålles så fort statsministern anmält till riksdagen vilka statsråd som skall ingå i regeringen. Det är vid konseljen som det formella regeringsskiftet äger rum. Riksdagens talman skall alltid kallas till denna konselj och ersätter statschefen som ordförande om denne får förhinder.[3]
  • Konselj hålles dessutom vid födslar inom kungahuset då statschefen tillkännagiver den nyföddes namn och titel.
  • Blindkonselj är en konselj som hålles om statschefen eller riksföreståndaren inte kan närvara.

KonseljsalenRedigera

Huvudartikel: Konseljsalen

Konseljsalen i FestvåningenStockholms slott har använts för sitt ändamål sedan cirka 1870.

Salen användes som matsal under Gustaf III:s regeringstid och det var i denna sal som den publika spisningen ägde rum en gång i veckan. Delar av den ursprungliga inredningen från 1700-talet finnes bevarad, till exempel de skulpterade dubbeldörrarna i ek, som ursprungligen var både bemålade och förgyllda. Salen fick sitt nuvarande utseende under Karl XV:s regeringstid.

HistorikRedigera

Se även: Justitiekonselj

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Regeringsformen, kap. 5 § 3 st. 1.
  2. ^ "Talmannen deltog i skifteskonselj". riksdagen.se. Läst 13 februari 2016.
  3. ^ Regeringsformen, kap. 6 § 6 st. 1.

WebbkällorRedigera

Tryckta källorRedigera

Externa länkarRedigera