Konselj (Sverige)

regeringssammanträde i Sverige där statschefen är ordförande
Ej att förväxla med Utrikesnämnden.

En konselj (franska: conseil, 'råd') är i Sverige ett regeringssammanträde där statschefen är ordförande. Enligt regeringsformen, som trädde i kraft 1975, skall statsministern hålla statschefen underrättad om rikets angelägenheter.[1]

HistorikRedigera

Ordet konselj har använts för regeringssammanträden i Sverige sedan 1700-talet. Före 1975, då 1809 års regeringsform var gällande, ägde konseljer normalt rum varje vecka på Stockholms slott (eller där kungen eller vikarierande prinsregent befann sig inom riket) varpå alla regeringsbeslut erhöll kunglig sanktion och blev då formellt Kungl Maj:ts beslut.

Typer av konseljerRedigera

  • Informationskonseljer när så erfordras, vanligtvis tre till fyra gånger per år. Formellt är statschefen sammankallande, men beslutet fattas i samråd med statsministern. Även tronföljaren närvarar vid informationskonseljer. Dessa är till för att hålla statschefen informerad om rikets angelägenheter.
  • Regeringsskifteskonselj (även skifteskonselj[2]) hålles alltid då riksdagen valt ny statsminister. Den hålles så fort statsministern anmält till riksdagen vilka statsråd som skall ingå i regeringen. Det är vid konseljen som det formella regeringsskiftet äger rum. Riksdagens talman skall alltid kallas till denna konselj och ersätter statschefen som ordförande om denne får förhinder.[3]
  • Konselj hålles dessutom vid födslar inom kungahuset då statschefen tillkännagiver den nyföddes namn och titel.
  • Blindkonselj är en konselj som hålles om statschefen eller riksföreståndaren inte kan närvara.

KonseljsalenRedigera

Huvudartikel: Konseljsalen

Konseljsalen i FestvåningenStockholms slott har använts för sitt ändamål sedan cirka 1870.

Salen användes som matsal under Gustaf III:s regeringstid och det var i denna sal som den publika spisningen ägde rum en gång i veckan. Delar av den ursprungliga inredningen från 1700-talet finnes bevarad, till exempel de skulpterade dubbeldörrarna i ek, som ursprungligen var både bemålade och förgyllda. Salen fick sitt nuvarande utseende under Karl XV:s regeringstid.

HistorikRedigera

Se även: Justitiekonselj

ReferenserRedigera

NoterRedigera

  1. ^ Regeringsformen, kap. 5 § 3 st. 1.
  2. ^ "Talmannen deltog i skifteskonselj". riksdagen.se. Läst 13 februari 2016.
  3. ^ Regeringsformen, kap. 6 § 6 st. 1.

WebbkällorRedigera

Tryckta källorRedigera

Se ävenRedigera

  • Geheimekonseljen – konungens råd i Danmark 1772-1848 och i Norge 1772-1814
  • Konseljpresident – titeln för regeringschefen i vissa länder
  • Konseljsalen, en sal på Stockholms slott där konseljer i Sverige brukar hållas

Externa länkarRedigera