Svenska kommunalarbetareförbundet

svenskt fackförbund, grundat 1910
(Omdirigerad från Kommunalarbetarförbundet)

Svenska Kommunalarbetareförbundet, även kallat Kommunal och (äldre) SKAF, är ett svenskt fackförbund, det största medlemsförbundet inom LO i Sverige,[3] grundat den 23 januari 1910. Kommunal organiserar över 500 000 medlemmar som arbetar inom kommun, landsting, privata företag, församlingar, kooperativ och lantbruk. 78 procent av medlemmarna är kvinnor.[4] Sedan 2021 är Malin Ragnegård förbundsordförande.

Svenska Kommunalarbetareförbundet
Information
OrdförandeMalin Ragnegård
Vice ordförandeBarbro Andersson
Historia
Grundat23 januari 1910 (114 år sedan)
LandSverige Sverige
HuvudkontorHagagatan 2, Stockholm
Antal medlemmar518 769 (2020)[1]
HuvudorganisationLandsorganisationen (LO). Anslutning 1910.
Internationell samordningPSI, IUL, EPSU, EFFAT, ETF, ICU, KNS, NOFS, NTF, ITF, IFS, EFS, NFS, Svenska ILO-kommittén, ILO, Union to Union, Palmecentret[2]
Övrigt
Webbplatskommunal.se
FörbundstidningKommunalarbetaren
Flaggor utanför Kommunal i Lund.
Svenska kommunalarbetareförbundets kontor på Hagagatan 2 i Stockholm.
Rockmärke med gamla loggan handslaget för Svenska kommunalarbetare-förbundet (SKAF).

Historisk bakgrund

redigera

Redan 1884 bildades den första fackföreningen för kommunalanställda: Hamn- och stadsarbetarefackföreningen i Malmö. Efterhand bildades flera fackföreningar inom de ursprungliga kommunala yrkesgrupperna: gasverks-, vattenverks- och elverksarbetare samt kommunal trafikpersonal, såsom Svenska spårvägsförbundet och ett gasverksarbetareförbund.

Omkring 1903 började fackföreningar på det kommunala området att, i brist på eget förbund, ansluta sig till Svenska grov- och fabriksarbetareförbundet och där bildades så småningom en kommunal samorganisation i Stockholm. Den första stora strejken bland kommunalarbetare bröt ut i Stockholm 1905 då 650 renhållningsarbetare och 2000 övriga kommunalarbetare inom Grov och fabriks krävde kollektivavtal.

Tidslinje

redigera
 • 1910 kallade den kommunala samorganisationen inom Grov och fabriks till en konstituerande kongress i Stockholm, där Svenska kommunalarbetareförbundet bildades. Det skedde trots LO:s avstyrkande. Landssekretariatet ville då inte ge kommunalarbetarna någon särställning, men förbundet beviljades ändå omedelbart medlemskap i LO. Förtroendeman blev Ludvig Nordgren. Från början hade förbundet endast 593 medlemmar, medan kåren totalt beräknas ha omfattat ca 15 000 personer, varav hälften var organiserade i ett tiotal olika förbund, främst Grov och fabriks. De kommunala avdelningarna inom Grov och fabriks, liksom avdelningar från det 1909 upphörda Svenska spårvägsförbundet anslöt sig.
 • 1919 anslöt sig Svenska brandmannaförbundet till Kommunal.
 • 1923 hade förbundet 15 141 medlemmar.[5]
 • 1945 återgick de 8 000 medlemmarna i det konkurrerande Svenska sjukhuspersonalsförbundet, som brutits sig ur förbundet på 1920-talet.
 • 1949 tillkom även Sveriges skogvaktares riksförening.
 • 1950 hade förbundet 546 avdelningar med 85 949 medlemmar och var därmed LO:s tredje största förbund.
 • 1957 uppgick 1 700 medlemmar från Kyrko- och kyrkogårdsvaktmästarnas förbund i Kommunal.
 • 1961 hade förbundet 125 000 medlemmar.
 • 1964 startades en erkänd arbetslöshetskassa.
 • 1966–1967 kommunaliserades gymnasierna och de psykiatriska sjukhusen och förbundet tillfördes därvid flera nya yrkesgrupper och 12000 medlemmar från Statens sjukhuspersonals förbund uppgick i Kommunal.
 • 1971 hade förbundet 250 000 medlemmar.
 • 1980 hade förbundet 514 515 medlemmar, varav 107 486 män och 407 029 kvinnor. [5]
 • 1981 kommunaliserades sotningsväsendet och det innebar att Svenska skorstensfejareförbundet uppgick i Kommunal.
 • 1995 utbröt en strejk, som framförallt berörde sportanläggningar som var beroende av kommunalarbetare för att kunna användas.
 • 2001 uppgick Svenska lantarbetareförbundet i Kommunal.
 • 2003 utbröt ytterligare en strejk med Kommunförbundet som motpart. Konflikten omfattade främst barnomsorgen och skolorna samt renhållningen.
 • 2008 utbröt en bussförarkonflikt med Bussarbetsgivarna, där man misslyckades med att nå ett kollektivavtal för bussförare.
 • I januari 2016 avslöjades att förbundets bolag Lyran konferens, som driver restaurang- och konferensverksamhet, bland annat gått med omkring 320 miljoner kronor i förlust sedan 2002.[6] Avslöjandena leder till att förbundskassören Anders Bergström avgår, Lyrans vd får sparken och att förbundsordföranden Annelie Nordström meddelar att hon inte avser söka förnyat förtroende vid den kommande kongressen i maj samma år.[7] Vid kongressen nekades Nordström ansvarsfrihet.[8] Bergström beviljades inte ansvarsfrihet på handelsbolaget Lyrans bolagsstämma tidigare under våren.[9]
 • 2019 meddelade Kommunal att organisationens partibidrag till Socialdemokraterna kommer att upphöra.[10][3]
 • Den 4 december 2020 tecknade PTK, Kommunal, IF Metall och Svenskt Näringsliv (SN) ett nytt huvudavtal om förändrat anställningsskydd (turordningsregler mm) samt utökade möjligheter till kompetensutveckling och omställning.[11]

Organisation och ekonomi

redigera

Kommunal har verksamhet i hela landet. Sätet ligger i Stockholm på Hagagatan 2. Förbundet har 13 avdelningar där varje avdelning är en juridisk person. Avdelningarna delar upp sin verksamhet i sektioner som organiseras efter bransch och geografi. Det finns 226 sektioner i Sverige. Sektionerna kan sedan välja att organisera arbetsplatserna i klubbar eller arbetsplatsorganisationer.

Kommunal är medlem i LO. Varje medlem betalar en medlemsavgift till Kommunal. Medlemsavgiftens storlek baseras på medlemmarnas inkomst i fyra nivåer. Fram till 2019 gavs ett partibidrag till Socialdemokraterna.[10]

Yrkesgrupper

redigera

Kommunal organiserar 200 olika yrken i välfärden och gröna näringar. Traditionellt organiserar Kommunal yrkesgrupper inom regioner och kommuner. En ökande andel är privat anställda som ett resultat av att kommunal verksamhet läggs ut på entreprenad. Efter att Lantarbetareförbundet gick upp i Kommunal finns det idag även yrkesgrupper kopplade till jordbruk. Även vissa anställda inom Svenska Kyrkan är organiserade i Kommunal.

Funktionshinder

redigera

Inom denna bransch arbetar medlemmar i Kommunal med att hjälpa människor med funktionsnedsättning. Arbetsplatsen kan vara brukarnas hem, gruppbostäder, dagverksamheter, härbärgen eller behandlingshem. Några av titlarna är personlig assistent, vårdare, boendestödjare, stödassistent, stödpedagog, skötare, habiliteringspersonal och ledsagare.

Förskola och skola

redigera

Inom branschen förskola och skola har Kommunal medlemmar med yrken som barnskötare, dagbarnvårdare, fritidsledare och elevassistent. Den största gruppen är barnskötare. Många anställda arbetar inom den kommunala sektorn, men den privata sektorn växer: allt fler arbetar i föräldra- eller personalkooperativ, ideell eller religiös verksamhet.[12]

Grön sektor

redigera

Den gröna sektorn omfattar jordbruk, travbanor, golfbanor och djursjukvård. Kommunals medlemmar kan vara anställda inom kommuner, landsting och privata företag. Några yrkestitlar inom området är avbytare, djursjukvårdare, fjäderfäskötare, golfbanearbetare, hästskötare, maskinskötare, parkarbetare, traktorförare, trädgårdsanläggningsarbetare och trädgårdsarbetare.

Hushållsnära tjänster

redigera

Hushållsnära tjänster omfattar många olika yrkes- och arbetsuppgifter som sker i andras hem. I branschen organiserar Kommunal medlemmar som arbetar med städning, barnpassning, matlagning, fönsterputsning och trädgårdsarbete.

Hälso- och sjukvård

redigera

En av Kommunals största branscher är hälso- och sjukvård. Här finns yrken som undersköterska, skötare, ambulanssjukvårdare, fotvårdsspecialist, obduktionstekniker, steriltekniker och arbetsterapibiträde. Regioner och landsting är de stora arbetsgivarna, men även bolagisering och privat vård finns. Några av de större entreprenörerna är Capio och Vardaga.

Kök och restaurang

redigera

Inom kök och restaurang har Kommunal medlemmar som arbetar som kockar/kokerskor, kallskänkor, måltidspersonal och ekonomibiträden. Arbetsplatserna är främst storkök. Verksamheten bedrivs inom sjukvård, äldreomsorg och skolor.

Räddningstjänst

redigera

Inom räddningstjänsten arbetar medlemmar som heltidsanställda brandmän eller som räddningstjänstpersonal i beredskap ("RIB"), det som tidigare kallades deltidsbrandmän.

Teknik, fastighet och underhåll

redigera

Inom branschen teknik, fastighet och underhåll arbetar Kommunals medlemmar med inre och yttre skötsel av fastigheter och olika anläggningar. Några av yrkena är fastighetsskötare, lokalvårdare samt personal inom sim- och sporthallar.

Teknik, park och anläggning

redigera

Inom branschen teknik, park och anläggning arbetar man med bland annat anläggningsverksamhet, drift för gator, vatten och avlopp, avfallshantering och renhållning. Några yrken i branschen är renhållningsarbetare, miljötekniker, återvinningsarbetare, elektriker, VA-tekniker, snickare och rörmokare. Medlemmarna är vanligen anställda i kommunala bolag eller hos företag som upphandlats av kommunen.

Den största gruppen inom branschen är bussförare. Andra yrkesgrupper är spårvagnsförare, verkstadsarbetare, reparatörer, servicehallspersonal, städare, tvättpersonal, garagearbetare och trafikvärdar.

Trossamfund

redigera

I branschen organiserar Kommunal medlemmar som arbetar som kyrkogårdsarbetare, kyrkogårdsvaktmästare, krematoriearbetare, trädgårdsarbetare, hantverkare, förare, verkstadsarbetare, stenarbetare, lokalvårdare, dagvakt, kyrkvaktmästare, husmor, barntimmeledare och barnskötare.

Äldreomsorg

redigera

Äldreomsorgen är Kommunals största bransch, där omkring en tredjedel av medlemmarna jobbar. De största grupperna är undersköterskor och vårdbiträden.

Ordförande genom tiderna

redigera
År Namn
1910–1933 Ludvig Nordgren
1933–1936 Curt Larsson
1936–1937 Thure Andersson
1937–1948 Petrus Söderberg
1948–1973 Gunnar Hallström
1973–1978 Bengt Blomdahl
1978–1988 Sigvard Marjasin
1988–1995 Lillemor Arvidsson
1995–1996 Sten Törnblom
1996–2010 Ylva Thörn
2010–2016 Annelie Nordström
2016–2021 Tobias Baudin
2021– Malin Ragnegård[13]

Se även

redigera

Referenser

redigera
 1. ^ Kjellberg, Anders (2017) The Membership Development of Swedish Trade Unions and Union Confederations Since the End of the Nineteenth Century (Studies in Social Policy, Industrial Relations, Working Life and Mobility). Research Reports 2017:2 (uppdaterad 17 februari 2021). Lund: Department of Sociology, Lund University.
 2. ^ ”Internationellt arbete”. Kommunal. https://www.kommunal.se/om-kommunal/fackforeningen/internationellt-arbete. Läst 27 maj 2019. 
 3. ^ [a b] Lena Mellin (25 februari 2019). ”Det närmaste en krigsförklaring man kan komma”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/a/L0V13p/det-narmaste-en-krigsforklaring-man-kan-komma. Läst 28 februari 2019. 
 4. ^ ”Verksamhetsberättelse 2020” (  PDF). Svenska kommunalarbetareförbundet. sid. 15. Arkiverad från originalet den 2 november 2021. https://web.archive.org/web/20211102195457/https://www.kommunal.se/sites/default/files/attachment/kommunal_vb-ar2020_1.pdf. Läst 27 februari 2022. 
 5. ^ [a b] Nordin, Rune (1981). Den fackliga arbetarrörelsen. 1, Uppkomst och utveckling (1. uppl.). Stockholm: Prisma i samarbete med Landsorganisationen i Sverige. Libris 256335. ISBN 91-518-1470-6 (inb.) 
 6. ^ Richard Aschberg (13 januari 2002). ”Tar medlemmarnas pengar – och satsar på lyxkrog och porr”. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/granskning/article22070298.ab. Läst 14 januari 2016. 
 7. ^ Johan Stenquist och Jon Demred (14 januari 2016). ”Anders Bergström lämnar Kommunal”. Aftonbladet. http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22089519.ab. Läst 14 januari 2016. 
 8. ^ Johan Juhlin (31 maj 2016). ”Annelie Nordströms nekas ansvarsfrihet”. SVT Nyheter. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/kommunal-1. Läst 27 maj 2019. 
 9. ^ Carl von Scheele (31 maj 2016). ”Annelie Nordström beviljas inte ansvarsfrihet”. Arbetet. https://arbetet.se/2016/05/31/annelie-nordstrom-beviljas-inte-ansvarsfrihet/. Läst 27 maj 2019. 
 10. ^ [a b] Pär Karlsson (25 februari 2019). ”Kommunal stryper miljonstödet till S”. Aftonbladet. https://www.aftonbladet.se/nyheter/samhalle/a/BJplMw/kommunal-stryper-miljonstodet-till-s. Läst 28 februari 2019. 
 11. ^ Kjellberg, Anders (2021) Den svenska modellen 2020: pandemi och nytt huvudavtal. Stockholm: Arena Idé. ISBN 978-91-985543-0-4, sid. 14-38
 12. ^ ”Förskola och skola | Kommunal”. www.kommunal.se. https://www.kommunal.se/bransch/forskola-och-skola. Läst 17 mars 2017. 
 13. ^ Hallå där, Malin Ragnegård, ny ordförande i Kommunal 2021-11-06

Tryckta källor

redigera
 • Welander Lars-Olof, red (1999). Enskilda byråns handböcker. Fackliga organisationer - LO. Skrifter utgivna av Riksarkivet, 1402-4705 ; 10. Stockholm: Riksarkivet. Libris 2625630. ISBN 91-88366-43-X 
 • Nygren Hans, red (1973). Steg för steg, 1945-1973: en krönika i text och bild om den svenska fackföreningsrörelsens utveckling under efterkrigstiden. Stockholm: Prisma i samarbete med Landsorganisationen i Sverige. Libris 7406349. ISBN 91-518-0705-X 

Vidare läsning

redigera

Externa länkar

redigera