Kokning innebär upphettning av vätska till dess kokpunkt, med följd att den förångas.

Kokande vatten

Kokning är en utbredd matlagningsmetod som används för både fast och flytande föda.

Se ävenRedigera