Kokning

process som driver förångning av vätska till gas

Kokning innebär upphettning av vätska till dess kokpunkt, med följd att den förångas.

Kokande vatten

Kokning är en utbredd matlagningsmetod som används för både fast och flytande föda.

Se ävenRedigera