Kod kan syfta på:

 • Kod - teckensystem
 • Kodning – översättning av data från en form till en annan
 • Krypto – en algoritm som används inom olika kommunikationssystem, dölja informationen för obehöriga eller säkerställa att informationen är korrekt överförd
 • Kryptografi – kommunikation som utformats med avsikt att undanhålla hemlig information från obehöriga
 • Kodspråk – en regelmässig förvrängning av folkspråket för att göra det svårare att förstå för utomstående
 • Källkod – instruktioner, data och kommentarer i ett givet programspråk
 • Felrättande kod – för att identifiera bitfel och med stor sannolikhet rätta vid lagring eller överföring av digitala data
 • Grödkod – nummer för en viss gröda i registret hos jordbruksverket
 • Klädkod – regler för hur människor bör vara klädda
 • Pinkod – en personlig säkerhetskod som utgörs av numeriskt lösenord
 • Streckkod – ett sätt att skriva information så att den enkelt ska kunna avläsas automatiskt med automatiska bildanalysmetoder
 • Uppförandekod – riktlinjer för hur ett företag eller en organisation ska bedriva sin verksamhet

Se även redigera

 • Codex – en inbunden handskriven text, bok eller lagsamling från antiken eller medeltiden
 • Steganografi – konsten och vetenskapen att skriva hemliga meddelanden så att bara den avsedda mottagaren känner till att meddelandet alls finns