Kloropren eller 2-klor-1,3-butadien är en klorerad organisk förening med formeln C4H5Cl.

Kloropren
StrukturformelMolekylmodell
Systematiskt namn2-Klorbuta-1,3-dien
Övriga namnβ-klorbutadien

2-Klor-1,3-butadien
Kemisk formelC4H5Cl
Molmassa88,5355 g/mol
UtseendeFärglös vätska
CAS-nummer126-99-8
SMILESC=C(Cl)C=C
Egenskaper
Densitet0,96 g/cm³
Löslighet (vatten)0,26 g/l
Smältpunkt-130 °C
Kokpunkt59,4 °C
Faror
Huvudfara
Brandfarlig Brandfarlig
NFPA 704

NFPA 704.svg

3
2
0
LD50250 mg/kg
SI-enheter & STP används om ej annat angivits

FramställningRedigera

Butadien-processenRedigera

Kloropren tillverkas industriellt av butadien (C4H6) i två steg. Först halogenering till 3,4-diklor-1-buten (C4H6Cl2) följt av dehydrohalogenering till 2-klor-1,3-butadien (kloropren).

1.   
2.   

Även isomeren 1-klor-1,3-butadien bildas i processen och frånskiljs genom destillation.

Acetylen-processenRedigera

Fram till 1960-talet tillverkades kloropren av acetylen (C2H2) som dimeriseras till vinylacetylen (C4H4) och kloreras. Kloreringen ger allenklormetylen (4-klor-1,2-butadien – ett derivat av allen) som är en isomer till kloropren. Allenklormetylen behandlas med kopparklorid för att ge kloropren.

  (allenklormetylen)
 

Processen kräver mycket energi och stora investeringar och har därför ersatts av Butadien-processen.

AnvändningRedigera

Kloropren används nästan enbart för att tillverka polymeren polykloropren, mer känt under handelsnamnet Neopren. Neopren är ett registrerat varumärke som ägs av DuPont.

Se ävenRedigera