Kinder kan syfta på:

  • Kinder – plural för en del av ansiktet, se kind
  • Kinderägg – vardaglig benämning på varumärket Kinder Surprise (ett chokladägg), som ägs av Ferrero.
  • Kinder, Louisiana – en kommun i Allen Parish, Louisiana