Kind (latin: bucca), den del av ansiktet som finns vid munnens sidor. Antalet kinder på en människa är normalt två stycken.

Kind

Se även: Kinds härad