Denna artikel handlar om kroppsdelen kind. För det geografiska området, se Kinds härad.

Kind (latin: bucca), den del av ansiktet som finns vid munnens sidor. Antalet kinder på en människa är normalt två stycken.

Kind