Katekolaminer är benämningen på en grupp av kemiska ämnen som kommer från aminosyran tyrosin och som innehåller en amingrupp och en katekolgrupp. De tre mest vanligt förekommande katekolaminerna är dopamin, noradrenalin och adrenalin. Katekolaminer är hormoner som insöndras av binjuremärgen vid psykisk stress och vid låga blodsockernivåer.

Adrenalin
Noradrenalin
Dopamin

SyntesRedigera

 
Syntesen av de viktigaste katekolaminerna (engelsk text).

Tyrosin bildas av fenylalanin eller tillgodoses genom kosten. Tyrosin bildar DOPA med hjälp av enzymet tyrosinhydroxylas. DOPA kan sedan omvandlas till dopamin med hjälp av enzymet DOPA-dekarboxylas. Noradrenalin är nästa steg i reaktionskedjan efter enzymatisk omvandling av enzymet dopamin-beta-hydroxylas. Noradrenalin är ett förstadium till adrenalin som kan aktiveras genom enzymet fenyletanolamin N-metyl-transferas.