Dopamin-beta-hydroxylas

protein

Dopamin-beta-hydroxylas (DBH) är ett enzym som omvandlar dopamin till noradrenalin. Det är en oxygenas som innehåller koppar och som använder askorbat som kofaktor. DBH förekommer i noradrenerga nervbanor i centrala och perifera nervsystemen samt i kromaffinceller i binjuremärgen.

Dopamin (bilden) ombildas till noradrenalin, genom att dopamin-beta-hydroxylas förser molekylen med en hydroxigrupp.

Plasmavärdet av DBH är tämligen konstant, och är oberoende av kön, ålder, och yttre påfrestningar. Dopamin-beta-hydroxylasbrist förekommer bl.a. som medfödd sjukdom. Ökade plasmamängder DBH förekommer vid psykotisk posttraumatisk stress och manisk psykos, och minskade mängder vid depressionspsykoser.[1]

KällorRedigera

Den här artikeln är helt eller delvis baserad på material från engelskspråkiga Wikipedia, Dopamine beta hydroxylase, 16 februari 2012.
  1. ^ Ask Elklit, Relationship between psychological trauma (PTSD), disturbed mental state, and psychotic symptoms[död länk], Department of Psychology, University of Aarhus u.å. s. 12