TV-säsonger med minst ett avsnitt i originalkanalen under 2018. Se även TV-året 2018.

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023