TV-säsonger med minst ett avsnitt i originalkanalen under 2013. Se även TV-året 2013.

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018