TV-säsonger med minst ett avsnitt i originalkanalen under 2014. Se även TV-året 2014.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019