TV-säsonger med minst ett avsnitt i originalkanalen under 2020. Se även TV-året 2020.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025