Sånger först publicerade år 1961. Se även Musikåret 1961.

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966