Sånger först publicerade år 1965. Se även Musikåret 1965.

1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970