Sånger först publicerade år 1964. Se även Musikåret 1964.

1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969