Karl Segrell

marinofficer, kommendör vid Marinintendenturkåren

Karl Gustaf Segrell, född 16 juni 1908 i Karlskrona amiralitetsförsamling i Blekinge län, död 24 juni 1976 i Barkåkra församling i Kristianstads län,[1] var en svensk militär.

Karl Segrell
Information
Född16 juni 1908
Karlskrona amiralitetsförsamling i Blekinge län, Sverige
Död24 juni 1976 (68 år)
Barkåkra församling i Kristianstads län, Sverige
I tjänst förSverige Sverige
FörsvarsgrenMarinen
Tjänstetid1929–1971
GradViceamiral
Övrigt arbeteChef för Försvarets intendenturverk

BiografiRedigera

Segrell tog studentexamen i Karlskrona 1926. Han blev marinunderintendent (sjöofficer) 1929, marinintendent av andra graden 1932 och löjtnant i Marinintendenturkåren 1937. Han var stabsintendent vid Västkustens marindistrikt 1937–1940 och befordrades till kapten 1939. Han var detaljchef och byråchef i Marinförvaltningen 1941–1945 och befordrades 1945 till kommendörkapten av andra graden. År 1946 befordrades han till kommendörkapten av första graden och var assistent hos marinöverintendenten i Marinintendenturkåren 1946–1948. Åren 1949–1951 var han stabsintendent hos Kustflottan. Han befordrades 1952 till kommendör och var chef för Intendenturförvaltningen vid Sydkustens marindistrikt 1952–1961. Han var marinöverintendent och chef för Intendenturavdelningen vid Marinförvaltningen tillika tillförordnad chef för Marinintendenturkåren 1961–1963[2] samt chef för Förrådsbyrån vid Försvarets intendenturverk (FIV)[3] och ordinarie chef för Marinintendenturkåren 1963–1965. År 1965 befordrades han till konteramiral, varefter han 1965–1968 var chef för FIV.[2] I egenskap av chef för FIV var han samtidigt ledamot av Försvarets förvaltningsdirektion.[4][5] Åren 1968–1971 var han chef för Intendenturmaterielförvaltningen i Försvarets materielverk, varpå han 1971 som viceamiral inträdde i reserven.[2]

Karl Segrell invaldes 1950 som ledamot av Kungliga Örlogsmannasällskapet[6] och 1966 som ledamot av Kungliga Krigsvetenskapsakademien.[7]

UtmärkelserRedigera

ReferenserRedigera

  1. ^ Sveriges dödbok 1947–2006, CD-ROM, version 4.00 (Sveriges Släktforskarförbund 2007).
  2. ^ [a b c] Kjellander, Rune (2007). Svenska marinens högre chefer 1700–2005. Chefsbiografier och befattningsöversikter samt Kungl Örlogsmannasällskapets ämbetsmän och ledamöter 1771–2005. Stockholm: Probus Förlag. sid. 147. ISBN 978-91-87184-83-3 .
  3. ^ Sveriges statskalender för skottåret 1964. Uppsala. 1964. sid. 101 .
  4. ^ Kungl. Maj:ts kungörelse om ändrad lydelse av 7 och 8 §§ instruktionen den 11 december 1959 (nr 546) för försvarets förvaltningsdirektion, SFS 1963:291, s. 636.
  5. ^ Kungl. Maj:ts instruktion för försvarets förvaltningsdirektion, SFS 1965:832, s. 1996.
  6. ^ Kjellander, Rune (2007). Svenska marinens högre chefer 1700–2005. Chefsbiografier och befattningsöversikter samt Kungl Örlogsmannasällskapets ämbetsmän och ledamöter 1771–2005. Stockholm: Probus Förlag. sid. 237. ISBN 978-91-87184-83-3 .
  7. ^ Kjellander, Rune (1996). Kungl Krigsvetenskapsakademien. Svenska Krigsmanna Sällskapet (till 1805), Kungl Krigsvetenskapsakademien. Biografisk matrikel med porträttgalleri 1796–1995. Stockholm: Kungliga Krigsvetenskapsakademien. sid. 170. ISBN 91-630-4181-2 .
  8. ^ Kungl. Hovstaterna: Kungl. Maj:ts Ordens arkiv, Matriklar (D 1), vol. 14 (1970–1979), p. 21, digital avbildning.