Karin Birgitta Tengvald, född 6 oktober 1943 i Umeå, är en svensk sociolog.

Tengvald blev politices magister 1968 och filosofie doktor i Uppsala 1976. Hon var assistent på sociologiska institutionen i Uppsala 1966–1969, extra universitetslektor 1969, universitetslektor vid Socialhögskolan i Stockholm 1970–1974 och 1978, forskare vid Medicinska forskningsrådet 1974–1977, tillförordnad professor 1979–1980, gästprofessor vid Case Western Reserve University i Cleveland, Ohio, 1981 samt professor inom tema hälso- och sjukvård i samhället vid Linköpings universitet från 1981. Hon har varit ledamot av Socialstyrelsens vetenskapliga råd, av Universitets- och högskoleämbetets planberedning för samhällsvetenskap och juridik och av Världshälsoorganisationens styrkommitté för social och ekonomisk forskning. Hon har författat skrifter inom områdena sociologi samt hälso- och sjukvårdsforskning.

BibliografiRedigera

  • Socialhjälp och försörjningsförhållanden: en studie av socialhjälpens variationer i nio kommuner i Stockholmsområdet (1974)
  • Samhällets krav och de fattigas resurser: en begreppsram för studiet av nyfattigdom i storstadsområden med en sammanfattning av två empiriska undersökningar (doktorsavhandling, 1976)
  • Ledning och arbetsdelning i vårdlag: exemplet PBU (1981)
  • Arbetsliv och alkohol: om kamratstöd och fackligt socialt arbete ( tillsammans med Ylva Norgren och Ann-Marie Skoglund, 1983)
  • Vuxenomsorg: behov av forskning och utveckling (1989)
  • Gemenskap och inflytande: om samordnad boendeservice och välfärd (1990)
  • Kvalitetsarbete i socialtjänsten: en nationell kartläggning (2003)

KällorRedigera