Kapsylparken är en park belägen i centrala Halmstad mellan Halmstads stadsbibliotek och busstation Österskans vid Nissans östra strand.

Kapsylparken sedd från andra sidan Nissan.

HistoriaRedigera

Österskans och vallgravenRedigera

Åren 1611–13 rasade Kalmarkriget mellan Danmark och Sverige. Halland (och Halmstad) var danskt på den tiden. Sedan början av 1600-talet hade befästningarna runt staden förstärkts betydligt, som skydd främst mot svenskarna. Men Österbro var fortfarande utan försvar. På den här tiden så var Nissans östra sida obebodd och staden var helt och hållet belägen på den västra sidan. Vid Österbro låg stadens östra stadsport och bron var stadens enda förbindelse över Nissan, och hade stor strategisk betydelse.

År 1612 beslutades att bygga en vallgrav med utanpåverk vid östra brofästet för att på så vis skydda bron. En del av vallgraven som anlades sträckte sig genom det som i dag är Kapsylparken. Den konstgjorda ö, även kallad ”skans” som skapades när man byggde vallgraven, kom naturligt att kallas för Österskans. Vattnet som vallgraven fylldes med kom från Nissan. Vallgraven är borta sedan länge och vid Österskans ligger i dag busshållplatsen Österskans som tidigare var en knutpunkt för stadens lokalbussar. En del av utanpåverket finns fortfarande att beskåda vid Kapsylparken. Vid gatuarbeten vid närliggande Fredsgatan våren 2008 påträffades lämningar från den gamla befästningen.

Östra bryggeriet och tillkomsten av namnetRedigera

Under mitten 1800-talet etablerades Östra Bryggeriet AB på en tomt utmed Nissans östra strand där det nya stadsbiblioteket nu ligger. På bryggeriet fanns en butik där man kunde köpa (alkoholhaltiga) drycker direkt från bryggeriet. De "ivrigaste" stamkunderna kunde sällan bärga sig och förtärde sina inhandlade drycker (läs öl) direkt i det grönområde som omgärdade bryggeriet. Grönområdet fick med tiden i folkmun smeknamnet "kapsylparken". I mitten av 1980-talet lades bryggeriet ner och de flesta byggnaderna revs, men en av byggnaderna finns ännu kvar och används i dag av Kulturskolan.

Kapsylparken i dagRedigera

I dag är Kapsylparken en lummig park med planteringar och en liten strand längs Nissan. Tidigare bestod parken av en traditionell parkdel och en mer vildvuxen "naturpark". Den mer vildvuxna delen av parken togs i anspråk när Halmstads nya Stadsbibliotek byggdes där i början av 00-talet, vilket reducerade parkens yta betydligt. Samtidigt med biblioteksbygget fräschades parken upp med anläggandet av en terrass och en ny gångbana. I samband med biblioteksbygget bildades en ny park norr om biblioteket kallad Filtparken. Filtparken och Kapsylparken var före biblioteksbygget ett sammanhängande grönområde. Namnet "Kapsylparken" blev inte officiellt förrän i slutet av 1990-talet då en ny stadsplan för området antogs.

Under 1990 och i början av 00-talet arrangerades "Drakbåtsfestivalen" i Kapsylparken, men festivalen är nu nedlagd på grund av bristande intresse från allmänheten. Den nyligen anlagda strandpromenaden längs Nissans östra strand kallad "Gamletullpromenaden" börjar/slutar i Kapsylparken.

BilderRedigera

Externa länkar och källorRedigera