Filtparken är en park belägen mellan kvarteret "Jokern" och Kulturskolan/Halmstads stadsbibliotek utmed Nissans östra strand i centrala Halmstad. Sitt namn har parken fått efter den filtfabrik Albany Nordiskafilt AB som tidigare låg i området. Fabriken revs i början av 1990-talet sedan företaget flyttat 1991.

Filtparken sedd från Hamngatan på andra sidan Nissan.T.v. ett av husen i kvarteret Jokern.T.h. skymtar Gamletullsbron och Kulturskolan. Bakom Kulturskolan skymtar Halmstads stadsbibliotek.

I början av 2000-talet började man att bygga bostäder där fabriken tidigare låg. Tidigare hängde parken ihop med den närbelägena Kapsylparken men blev en egen park när det nya biblioteket byggdes i början av 00-talet. Förbi parken passerar den nyligen anlagda strandpromenaden kallad Gamletullpromenaden. Filtparken har inga större planteringar utan är endast trädbevuxen.

Konstnärlig utsmyckning redigera

Invid vattnet i närheten av Gamletullsbron finner man konstverket "Himmelsbåt" av Torgny Larsson som invigdes årsskiftet 1999-2000. Skulpturen lyser med blått ljus i mörker. Inne i parken finner man ett gigantiskt plockepinn och ett Fia-spel i jätteformat. Dessutom så finner man även tre stora Fyra i rad-spel. Tyvärr är inget av spelen användbara utan de är endast för beskådan.

Bilder redigera