Kammarskrivare var titeln på lägsta gradens tjänstemän i en del ämbetsverk som Tullverket, Riksgäldskontoret och Överståthållarämbetet.

Inom en del andra verk, t. ex. Kammar- och Kommerskollegierna, Kammarrätten, Statskontoret, Post- och Telegrafverken samt Överintendentsämbetet, är kammarskrivartiteln numera utbytt mot andra benämningar.

I senare upplaga[förtydliga] ändrad till: Tjänstemän i Riksbanken, Riksgäldskontoret, Överståthållarämbetet och tullverket.

Källor

redigera