Öppna huvudmenyn
För tidskriften för kriminallitteratur se Jury (tidskrift).
Ett jurybås i en rättssal i USA.

En jury är en grupp människor med uppdrag och befogenhet att fatta ett eller flera beslut.

Jury inom domstolsväsendetRedigera

När en jury används i en rättegång är dess roll vanligen att uttala sig om skuldfrågan, medan påföljden bestäms i några jurisdiktioner helt av domaren, i andra av juryn efter instruktioner av domaren.

I Norge, Storbritannien och USA men även i andra länder är rättegångar med jury vanliga även i brottmål och civilrättsliga mål, exempelvis tvister där en part begär skadestånd. I de flesta länder består en jury av ett antal personer som domstolen väljer ut från allmänheten genom någon form av lottning, eller utnämning genom samma sätt som nämndemän i Sverige.

Jury i Sveriges domstolsväsendeRedigera

I svensk rätt förekommer jury (bestående av nio lekmän) enbart i mål om tryckfrihetsbrott enligt 7 kap 4 och 5 §§ tryckfrihetsförordningen.[1] Tryckfrihetsmål upptas av tingsrätt inom vars domkrets länsstyrelse har sitt säte.[2] I tryckfrihetsmål, vari talan föres om ansvar, skall frågan, huruvida brott föreligger, prövas av en jury om nio medlemmar,[3] Då jury prövar, huruvida brott föreligger, ska så anses vara fallet, om minst sex jurymän är ense därom.[3]

Till jurymän ska utses svenska medborgare, som är bosatta inom länet. De bör vara kända för omdömesgillhet, självständighet och rättrådighet.[4]

I brottmål i Sverige förekommer inte jury utan istället representeras allmänheten genom nämndemän, som lekmannadomare.

Jury inom sportenRedigera

Juryer förekommer i olika sportgrenar där en subjektiv bedömning fäller avgörandet, som exempelvis i backhoppning, gymnastik, konståkning och simhopp.

Jury inom TV-underhållningsprogramRedigera

Juryer finns i flera underhållningsprogram där deltagarnas prestationer ska bedömas, till exempel i Dansbandskampen, Idol, Melodifestivalen och Let's Dance[5] och Talang 2007.[6]

Jury i tävlingarRedigera

En jury brukar användas för att avgöra konstnärliga tävlingar, till exempel arkitekturtävlingar och poesitävlingar. Jury används också för att nominera eller bestämma vinnare av konstnärliga priser (till exempel Guldpalmen i Cannes).

Se ävenRedigera

KällorRedigera