Lekman

en inom kunskapsområdet oskolad person, ungefär synonymt med amatör

Lekman (av grekiskans λαϊκός, laikos, "som tillhör folket") avser en inom kunskapsområdet oskolad person, ungefär synonymt med amatör. Särskilt inom juridik används ordet om icke-juridikutbildade personer (till exempel nämndemän eller juryledamöter; nämndemän i Sverige genomgår dock en grundläggande juridisk utbildning). Ursprungligen syftade det på en person inom den kristna gemenskapen som inte hörde till prästerskapet.[1]

Se även Redigera

Referenser Redigera

  1. ^ Lekman i Nordisk familjebok (andra upplagan, 1912)

Litteratur Redigera

  • Tegborg, Lennart (1990). "Från 'lekman' till 'lekmannaskap'. Reflektioner kring en ordboksartikel." I: Med engagemang och medansvar. En bok om lekmannaskapet i Svenska kyrkan. Festskrift till Carl Henrik Martling Libris 7411428